Kuo skiriasi institucijos nuo reguliavimo?


Atsakymas 1:

Durkheimas sociologiją apibūdino kaip institucijų, jų genezės ir funkcijų mokslą. Taigi, kas yra institucijos sociologų akimis? Sociologams institucijos yra (i) socialinės formos, kurios atkuria save ir (ii) valdo individų elgesį tam tikroje bendruomenėje. Institucijų pavyzdžiai yra vyriausybės, šeima, žmonių kalbos, universitetai, ligoninės, verslo korporacijos ir teisinės sistemos. Reguliavimo režimas yra institucija (sociologijos kalboje).

Verta paminėti, kad dauguma ekonomistų ignoruoja institucijas. Pagrindiniai ekonomistai į reguliavimą žvelgia kaip į taisykles ir jų vykdymą. Šias taisykles nustato reguliavimo institucijos, remdamosi visiems žinančiais ekonomistais. Ekonomistai nemato (arba nenori matyti) reguliavimo režimo kaip gyvos socialinės formos. Tačiau jie pripažįsta egzistuojantį reiškinį, vadinamą „reguliavimo užgrobimu“, kai ekonomistus ir juos reguliuojančius klientus pralenkia specialūs interesai. T. y., Kartais atrodo, kad reguliavimo režimas turi savo mintį.